فرار از زندان

فرار از زندان

سریال فرار از زندان ، داستان این مجموعهٔ تلویزیونی در مورد دو برادر است که یکی از آنها برای قتلی که انجام نداده به اعدام محکوم شده و برادرش خود را به زندان می‌اندازد تا با استفاده از نقشه‌ای بسیار حرفه‌ای او را از حکم اعدام فراری دهد. برادر قاتل ؛ مایکل اسکافیلد نام دارد که در کالج مدرک مهندسی سازه گرفته و دارای هوش فوق العاده‌ای است. تمامی داستان اصلی سریال به فرار این دو برادر مربوط است که با اتفاقاتی که رخ می‌دهد جذاب تر می‌شود. البته فرار کردن تم اصلی این سریال، در تمام قسمت‌های آن است و حتی بعد از گریختن از زندان نیز آنها به عنوان مجرمین تحت تعقیب باز هم فرار می‌کنند…

فرار از زندان فرار از زندان دوبله فارسی فرار از زندان فصل ۵ سارا در فرار از زندان فرار از زندان فصل 5 بیوگرافی مایکل اسکوفیلد بازیگران زن سریال فرار از زندان زندان فاکس ریور بازیگران زن فرار از زندان دانلود سریال فرار از زندان بدون سانسور زبان اصلی قسمت آخر فرار از زندان بدون سانسور عکس مایکل در فرار از زندان فرار از زندان فصل آخر

تعداد ویدئوها: ۸۷ | زمان ایجاد: ۲۴ آبان ۱۳۹۷
1دانلود فرار از زندان قسمت 1 - فصل 1 قسمت 1 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 1 - فصل 1 قسمت 1 Prison Break
2دانلود فرار از زندان قسمت 2 - فصل 1 قسمت 2 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 2 - فصل 1 قسمت 2 Prison Break
3دانلود فرار از زندان قسمت 3 - فصل 1 قسمت 3 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 3 - فصل 1 قسمت 3 Prison Break
4دانلود فرار از زندان قسمت 4 - فصل 1 قسمت 4 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 4 - فصل 1 قسمت 4 Prison Break
5دانلود فرار از زندان قسمت 5 - فصل 1 قسمت 5 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 5 - فصل 1 قسمت 5 Prison Break
6دانلود فرار از زندان قسمت 6 - فصل 1 قسمت 6 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 6 - فصل 1 قسمت 6 Prison Break
7دانلود فرار از زندان قسمت 7 - فصل 1 قسمت 7 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 7 - فصل 1 قسمت 7 Prison Break
8دانلود فرار از زندان قسمت 8 - فصل 1 قسمت 8 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 8 - فصل 1 قسمت 8 Prison Break
9دانلود فرار از زندان قسمت 9 - فصل 1 قسمت 9 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 9 - فصل 1 قسمت 9 Prison Break
10دانلود فرار از زندان قسمت 10 - فصل 1 قسمت 10 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 10 - فصل 1 قسمت 10 Prison Break
11دانلود فرار از زندان قسمت 11 - فصل 1 قسمت 11 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 11 - فصل 1 قسمت 11 Prison Break
12دانلود فرار از زندان قسمت 12 - فصل 1 قسمت 12 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 12 - فصل 1 قسمت 12 Prison Break
13دانلود فرار از زندان قسمت 13 - فصل 1 قسمت 13 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 13 - فصل 1 قسمت 13 Prison Break
14دانلود فرار از زندان قسمت 14 - فصل 1 قسمت 14 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 14 - فصل 1 قسمت 14 Prison Break
15دانلود فرار از زندان قسمت 15 - فصل 1 قسمت 15 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 15 - فصل 1 قسمت 15 Prison Break
16دانلود فرار از زندان قسمت 16 - فصل 1 قسمت 16 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 16 - فصل 1 قسمت 16 Prison Break
17دانلود فرار از زندان قسمت 17 - فصل 1 قسمت 17 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 17 - فصل 1 قسمت 17 Prison Break
18دانلود فرار از زندان قسمت 18 - فصل 1 قسمت 18 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 18 - فصل 1 قسمت 18 Prison Break
19دانلود فرار از زندان قسمت 19 - فصل 1 قسمت 19 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 19 - فصل 1 قسمت 19 Prison Break
20دانلود فرار از زندان قسمت 20 - فصل 1 قسمت 20 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 20 - فصل 1 قسمت 20 Prison Break
21دانلود فرار از زندان قسمت 21 - فصل 1 قسمت 21 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 21 - فصل 1 قسمت 21 Prison Break
22دانلود فرار از زندان قسمت 23 - فصل 2 قسمت 1 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 23 - فصل 2 قسمت 1 Prison Break
23دانلود فرار از زندان قسمت 24 - فصل 2 قسمت 2 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 24 - فصل 2 قسمت 2 Prison Break
24دانلود فرار از زندان قسمت 25 - فصل 2 قسمت 3 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 25 - فصل 2 قسمت 3 Prison Break
25دانلود فرار از زندان قسمت 26 - فصل 2 قسمت 4 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 26 - فصل 2 قسمت 4 Prison Break
26دانلود فرار از زندان قسمت 27 - فصل 2 قسمت 5 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 27 - فصل 2 قسمت 5 Prison Break
27دانلود فرار از زندان قسمت 28 - فصل 2 قسمت 6 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 28 - فصل 2 قسمت 6 Prison Break
28دانلود فرار از زندان قسمت 29 - فصل 2 قسمت 7 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 29 - فصل 2 قسمت 7 Prison Break
29دانلود فرار از زندان قسمت 30 - فصل 2 قسمت 8 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 30 - فصل 2 قسمت 8 Prison Break
30دانلود فرار از زندان قسمت 31 - فصل 2 قسمت 9 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 31 - فصل 2 قسمت 9 Prison Break
31دانلود فرار از زندان قسمت 32 - فصل 2 قسمت 10 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 32 - فصل 2 قسمت 10 Prison Break
32دانلود فرار از زندان قسمت 33 - فصل 2 قسمت 11 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 33 - فصل 2 قسمت 11 Prison Break
33دانلود فرار از زندان قسمت 34 - فصل 2 قسمت 12 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 34 - فصل 2 قسمت 12 Prison Break
34دانلود فرار از زندان قسمت 35 - فصل 2 قسمت 13 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 35 - فصل 2 قسمت 13 Prison Break
35دانلود فرار از زندان قسمت 36 - فصل 2 قسمت 14 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 36 - فصل 2 قسمت 14 Prison Break
36دانلود فرار از زندان قسمت 37 - فصل 2 قسمت 15 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 37 - فصل 2 قسمت 15 Prison Break
37دانلود فرار از زندان قسمت 38 - فصل 2 قسمت 16 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 38 - فصل 2 قسمت 16 Prison Break
38دانلود فرار از زندان قسمت 39 - فصل 2 قسمت 17 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 39 - فصل 2 قسمت 17 Prison Break
39دانلود فرار از زندان قسمت 40 - فصل 2 قسمت 18 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 40 - فصل 2 قسمت 18 Prison Break
40دانلود فرار از زندان قسمت 41 - فصل 2 قسمت 19 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 41 - فصل 2 قسمت 19 Prison Break
41دانلود فرار از زندان قسمت 42 - فصل 2 قسمت 20 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 42 - فصل 2 قسمت 20 Prison Break
42دانلود فرار از زندان قسمت 43 - فصل 2 قسمت 21 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 43 - فصل 2 قسمت 21 Prison Break
43دانلود فرار از زندان قسمت 44 - فصل 2 قسمت 22 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 44 - فصل 2 قسمت 22 Prison Break
44دانلود فرار از زندان قسمت 45 - فصل 3 قسمت 1 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 45 - فصل 3 قسمت 1 Prison Break
45دانلود فرار از زندان قسمت 46 - فصل 3 قسمت 2 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 46 - فصل 3 قسمت 2 Prison Break
46دانلود فرار از زندان قسمت 47 - فصل 3 قسمت 3 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 47 - فصل 3 قسمت 3 Prison Break
47دانلود فرار از زندان قسمت 48 - فصل 3 قسمت 4 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 48 - فصل 3 قسمت 4 Prison Break
48دانلود فرار از زندان قسمت 49 - فصل 3 قسمت 5 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 49 - فصل 3 قسمت 5 Prison Break
49دانلود فرار از زندان قسمت 50 - فصل 3 قسمت 6 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 50 - فصل 3 قسمت 6 Prison Break
50دانلود فرار از زندان قسمت 51 - فصل 3 قسمت 7 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 51 - فصل 3 قسمت 7 Prison Break
51دانلود فرار از زندان قسمت 52 - فصل 3 قسمت 8 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 52 - فصل 3 قسمت 8 Prison Break
52دانلود فرار از زندان قسمت 53 - فصل 3 قسمت 9 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 53 - فصل 3 قسمت 9 Prison Break
53دانلود فرار از زندان قسمت 54 - فصل 3 قسمت 10 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 54 - فصل 3 قسمت 10 Prison Break
54دانلود فرار از زندان قسمت 55 - فصل 3 قسمت 11 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 55 - فصل 3 قسمت 11 Prison Break
55دانلود فرار از زندان قسمت 56 - فصل 3 قسمت 12 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 56 - فصل 3 قسمت 12 Prison Break
56دانلود فرار از زندان قسمت 57 - فصل 3 قسمت 13 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 57 - فصل 3 قسمت 13 Prison Break
57دانلود فرار از زندان قسمت 58 و 59 - فصل 4  قسمت 1 و 2 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 58 و 59 - فصل 4 قسمت 1 و 2 Prison Break
58دانلود فرار از زندان قسمت 60 - فصل 4 قسمت 3 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 60 - فصل 4 قسمت 3 Prison Break
59دانلود فرار از زندان قسمت 61 - فصل 4 قسمت 4 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 61 - فصل 4 قسمت 4 Prison Break
60دانلود فرار از زندان قسمت 62 - فصل 4 قسمت 5 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 62 - فصل 4 قسمت 5 Prison Break
61دانلود فرار از زندان قسمت 63 - فصل 4 قسمت 6 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 63 - فصل 4 قسمت 6 Prison Break
62دانلود فرار از زندان قسمت 64 - فصل 4 قسمت 7 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 64 - فصل 4 قسمت 7 Prison Break
63دانلود فرار از زندان قسمت 65 - فصل 4 قسمت 8 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 65 - فصل 4 قسمت 8 Prison Break
64دانلود فرار از زندان قسمت 66 - فصل 4 قسمت 9 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 66 - فصل 4 قسمت 9 Prison Break
65دانلود فرار از زندان قسمت 67 - فصل 4 قسمت 10 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 67 - فصل 4 قسمت 10 Prison Break
66دانلود فرار از زندان قسمت 68 - فصل 4 قسمت 11 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 68 - فصل 4 قسمت 11 Prison Break
67دانلود فرار از زندان قسمت 69 - فصل 4 قسمت 12 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 69 - فصل 4 قسمت 12 Prison Break
68دانلود فرار از زندان قسمت 70 - فصل 4 قسمت 13 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 70 - فصل 4 قسمت 13 Prison Break
69دانلود فرار از زندان قسمت 71 - فصل 4 قسمت 14 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 71 - فصل 4 قسمت 14 Prison Break
70دانلود فرار از زندان قسمت 72 - فصل 4 قسمت 15 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 72 - فصل 4 قسمت 15 Prison Break
71دانلود فرار از زندان قسمت 73 - فصل 4 قسمت 16 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 73 - فصل 4 قسمت 16 Prison Break
72دانلود فرار از زندان قسمت 74 - فصل 4 قسمت 17 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 74 - فصل 4 قسمت 17 Prison Break
73دانلود فرار از زندان قسمت 75 - فصل 4 قسمت 18 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 75 - فصل 4 قسمت 18 Prison Break
74دانلود فرار از زندان قسمت 76 - فصل 4 قسمت 19 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 76 - فصل 4 قسمت 19 Prison Break
75دانلود فرار از زندان قسمت 77 - فصل 4 قسمت 20 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 77 - فصل 4 قسمت 20 Prison Break
76دانلود فرار از زندان قسمت 78 - فصل 4 قسمت 21 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 78 - فصل 4 قسمت 21 Prison Break
77دانلود فرار از زندان قسمت 79 - فصل 4 قسمت 22 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 79 - فصل 4 قسمت 22 Prison Break
78دانلود فرار از زندان قسمت 80 (Final Break) - فصل 4 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 80 (Final Break) - فصل 4 Prison Break
79دانلود فرار از زندان قسمت 81 - فصل 5 قسمت 1 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 81 - فصل 5 قسمت 1 Prison Break
80دانلود فرار از زندان قسمت 82 - فصل 5 قسمت 2 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 82 - فصل 5 قسمت 2 Prison Break
81دانلود فرار از زندان قسمت 83 - فصل 5 قسمت 3 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 83 - فصل 5 قسمت 3 Prison Break
82دانلود فرار از زندان قسمت 84 - فصل 5 قسمت 4 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 84 - فصل 5 قسمت 4 Prison Break
83دانلود فرار از زندان قسمت 85 - فصل 5 قسمت 5 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 85 - فصل 5 قسمت 5 Prison Break
84دانلود فرار از زندان قسمت 86 - فصل 5 قسمت 6 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 86 - فصل 5 قسمت 6 Prison Break
85دانلود فرار از زندان قسمت 87 - فصل 5 قسمت 7 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 87 - فصل 5 قسمت 7 Prison Break
86دانلود فرار از زندان قسمت 88 - فصل 5 قسمت 8 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 88 - فصل 5 قسمت 8 Prison Break
87دانلود فرار از زندان قسمت 89 - فصل 5 قسمت 8 Prison Breakدانلود فرار از زندان قسمت 89 - فصل 5 قسمت 8 Prison Break